Przedmiotem case study jest projekt aplikacji do rezerwacji stolików w restauracjach.

Roczny projekt z segmentu Rest-Tech, gdzie 6 osobowy zespół opracował strategie i wykonał aplikacje do rezerwacji stolików dla grup.

Proces

Strategia

Analiza i koncepcja biznesowa

Na początku zdefiniowaliśmy produkt.

Na potrzeby projektu była przeprowadzona kompletna analiza otoczenia biznesowego z wykorzystaniem Business Model Canvas, Value Proposition, Value Model Canvas, SWOT.

Ze wględu na to że skupiam się na procesie UX, pominę szczegółowe opisanie tego etapu.

Badania

Metoda badawcza

Wywiady IDI

Cel badawczy

Poznanie potrzeb i problemów użytkowników, którzy jedzą w restauracjach

Pytania badawcze
Kryteria rekrutacji użytkownicy

Wyniki badań IDI

Potrzeby klientów
Potrzeby resturatorów

Wyniki badań pokazały że nasz produkt w pierwotnej koncepcji nie rozwiązywał rzeczywitych problemów użytkowników, dzięki temu mogliśmy zrobić piwot i zaproponować usługę która rozwiąże probelmy zarówno użytkowników jak i resteuratorów.

Screener opracowany na potrzeby badań IDI

Metoda badawcza

Benchmark funkcjonalny konkurencji

Analiza

Persona

Na podstawie danych z badań zostały opracowane persona głowna i poboczna,

User Stories

Na warsztatach z wykorzystaniem SAP Scenes opracowaliśmy User Stories, kilka przykładowych poniżej.

Customer Journey Map

Na podstawie danych i User Stories stworzyliśmy Customer Journey Map.

Pozwoliło nam to lepiej zrozumieć potrzeby i ścieżki krytyczne które musi wykonać użytkownik w procesie rezerwacji. Wizualizacja pozwoliła na zdefiniowanie krytycznych problemów i znalezienie dla nich rozwiazań (quick wins).

Projekt

Architektura informacji

Na początku procesu projektowania stworzyliśmy architerkture informacji aplikacji.

W wyborze opcji wyszukiwania, filtrowania i sortowania wyników pomogła nam metoda sortowania kart. Metode tą stosowaliśmy jeszcze kilka razy podczas iteracji projektu.

Zakres funkcjonalny

User Task

Na bazie User Stories stworzyliśmy ścieżki krytyczne które musi wykonać użytkownik aby dokonać w aplikacji procesu rezerwacji.

User Flow

Mając gotowe Usert Task stworzyliśmy Flow aplikacji

Szkice (papier)

I przeszliśmy do szkicowania rozwiązań, a następnie pierwszych testów użyteczności na papierowych prototypach.

To pozwoiło nam na szybkie iteracje i stworzenie wersji którą mogliśmy przenieść do protoypu Lo-Fi.

Lo-Fi

Powstały dwie równorzędne makiety Lo-Fi, jedna zrobiona w Balsamiq i Marvel, druga w Sketch i Invision.

Każda z wersji była testowana na grupie 5 osób. Wyniki testów zebraliśmy w matryce.

Testy użyteczności

Błędy podzieliliśmy na krytyczne, ważne i rekomendacje. Zrobiliśmy synteze prototypów i przystąpiliśmy do pracy na ekranami Hi Fidelity.

Prototyp Hi-Fi (wybrane ekrany)