Audyt UX portalemedyczne.pl

Proces

Cele biznesowe

Swoja pracę zacząłem od wywiadu z włascicielami witryny. Przeprowadzona rozmowa pozwiliła mi określic potrzeby właściceli.

Wynik wywiadu z właścicielami

Cele badawcze

Na podstawie zebranych informacji postawiłm sobie cele badawcze i pytania na które chcę uzyskać odpowiedzi.

Plan audytu

Etap badań podzieliłem na poniższe części.

Etap 1.

Etap 2.

Wyniki analizy Google Analytics

Główne tezy i pytania po etapie pierwszym

Faza badań, zakończyła się uzyskaniem informacji na temat aktualnych użytkowników portalu, ale takżę wygenerowała nowe pytania.

Etap drugi

Po zakończeniu etapu pierwszego przeszedłem do badań z użytkownikami. Na potrzeby badań zrekrutowałem 4 osoby, dwie kobiety roboczo nazwane pacjentkami i dwóch lekarzy.

Przygotowałem kilka zadań jakie użytkownik wykonuje podczas przeglądania portalu.

Wyniki i analiza pierwszego i drugiego etapu

Po analizie wyników z badań i testów, mogłem zaproponować zmiany w serwisie i architekturze informacji.

 

Quick Wins

Rekomendacje projektowe

Oprócz poprawy funkcji serwisu, które wynikły z analizy danych i testów z użytkownikami, zaproponowałem również opcjonalne rekomendacje, które podnoszą użyteczność serwisów mediowych.

Architektura informacji

Testy użyteczności pokazały niejasność architektury informacji. Testerzy mieli problem z odpowiednia identyfikacją i zrozumieniem pozycji w menu.

Po analizie wyników testów opracowałem zmiany w architekturze informacji

Rekomendacje projektowe

Na podstawie wszystkich zebranych dotychczas danych powstały rekomendacje projektowe strony głównej i strony artykułu.

Rekomendacje treści

Ze względu na specyfikę serwisu, duża część badań skupiła się na analizie treści witryny.

Ponisło to za sobą zmiane grupy docelowej odbiorców i skupienie się w pierwszej kolejności na zawartości która była najczęsciej poszukiwana na stronie tj.

Wdrożenie i optymalizacja

Obecnie trwa proces wdrożenia i optymalizacji

Napotkane problemy

Technologia wordpress i ograniczenia szablonu